Ангажираност за силна България

Ангажираност за силна България

Култура, спорт и гражданска мотивация

Подкрепа за хората, мотивирани да отстояват страната си

Ангажираност за силна България

Реализация на националните и общностните интереси

Прагматична външна политика и политика за сигурност.

Ангажираност за силна България

Изграждане на национален отбранителен потенциал

Национален отбранителен потенциал, в условията на колективна сигурност.

Ангажираност за силна България

Национална система за управление на кризи

Гражданска подготовка и ангажираност за подобрение сигурността и условията на живот в местните общности.

Ангажираност за силна България

Достойно място за България сред развитите страни

България, с място сред развитите страни, с публична дипломация, гражданска ангажираност и експертно участие в международното развитие

Ангажираност за силна България

Международно сътрудничество

Интензивно трансгранично сътрудничество на местно, академично и национално ниво