Областен координатор

Антон Димитров

Антон Димитров е роден на 24.11.1979 г. в град Троян. Има завършено средно-специално образование в ТМЕТ-Троян и Висше образувание от АИУТ-ТУ-Габрово. Експерт е в Селско и Горско стопанство, електроника и роботика. a.dimitrov@bgvazhod.com телефон за контакт: 0879 210 999
Антон Димитров