Антон Димитров

Антон Димитров

Областен координатор / МИР 11 - Ловеч

Автобиография

Антон Димитров е роден на 24.11.1979 г. в град Троян.
Има завършено средно-специално образование в ТМЕТ-Троян и Висше образувание от АИУТ-ТУ-Габрово.
Експерт е в Селско и Горско стопанство, електроника и роботика.

a.dimitrov@bgvazhod.com
телефон за контакт: 0879 210 999