Да се разшири обхватът на хората, свързани с отбраната и сигурността

Да се разшири обхватът на хората, свързани с отбраната и сигурността
18Март
2023

Стефан Янев, водач на 23 МИР-София и на 16 МИР-Пловдив в Карлово: Да се разшири обхватът на хората, свързани с отбраната и сигурността

Една от идеите на „Български възход“ е със закон да се определят обществените отношения, свързани със статуса на военнослужещите от въоръжените сили след освобождаването им от военна служба, от служба в органите на МВР и в специалните служби, включително и на отношенията на организациите на запасното войнство с държавата. Това лидерът на “Български възход” обсъди днес по време на посещението си в Карлово.

Там той се срещна с представители от Общинската организация на запасните офицери. “Проектът на закон внесохме в 48-то Народно събрание, но не можа да стигне до разглеждане в комисии, поради ограниченото време, което имахме”, каза Янев.Законопроектът предвижда експерти на организациите на запасното войнство да участват в работата постоянни комисии към парламента и други специализирани органи на държавно и местно ниво. Взаимоотношенията на организациите на запасното войнство с държавните власти и институции да се уреждат с договори за сътрудничество и съвместна дейност, предлагат още от партията. Предложенията включват и участие във военната подготовка и обучение на подрастващото поколение, и във формирането на дейностите на доброволни организации.

В рамките на срещата беше подписана съвместна платформа за сътрудничество и подпомагане на запасното войнство.