Даниела Везиева: Трябва да се работи за обща национална политика и защита на националните интереси.
Медийни изяви

Даниела Везиева: Трябва да се работи за обща национална политика и защита на националните интереси.

Даниела Везиева - водач на евролистата и кандидат за народен представител в 19 МИР - Русе на ПП “Български възход”, гостува в предаването “Твоят ден” по Нова нюз. 

По време на участието си тя даде експертно мнение по въпросите на икономиката, енергетиката, както и обсъди основните точки в стратегическата рамка за развитие на България, предложена от “Български възход”.

“Трябва да променим начина на говорене, защото в нашата страна в последните години, пак ще кажа, моделът, който се наслои, е модел, който по-скоро кара всички нас, българите, да се чувстваме като че ли няма смисъл от това да ходим на избори, като че ли нищо няма да се промени.”

Според нея ключова европейска политика следва да бъде актуализиране условията по зелената сделка и приемане на атомната енергия като приоритет, който следва да бъде развиван за осигуряване на конкурентно предимство в дейността на европейския бизнес.

“17 години се нагледахме на това, че ние сме послушни изпълнители в Европейския съюз. И какъвто и въпрос да зададеш на политиците, които бяха част от тези Европейски парламенти в годините, отговора беше „Брюксел така каза“. В крайна сметка ние сме равноправна държава членка и това, което ние ще отстояваме, е равноправно партньорство и зачитане на националните ни интереси. Ще бъде променен следващият Европейски парламент. Няма как да не бъде променен, защото европейският елит в последните години промени тона, промени модела на Европейския съюз. Ние сме свикнали да мислим за Европейския съюз така, както е създаден, като съюз за икономическо развитие, за мир.”

По тема земеделие Везиева сложи приоритет върху утвърждаването на българско национално предимство в био земеделието и предоговаряне на условията за субсидиране на зеленчукопроизводството и традиционното българско земеделие. “Трябва да сложим приоритет върху био земеделието. В момента ние не можем да се класираме на пазара на ЕС, но имаме ресурс да увеличим производството. За целта следва да бъдат пренасочени средства към зеленчукопроизводството.”, заяви тя.

По отношение на икономиката експертната позиция на Даниела Везиева е, че трябва да се работи в посока на реиндустриализация на страната, чрез връщане силата на промишлеността.

“Големите икономики с които сме свързани се деиндустриализират и в момента са в рецесия. Трябва да върнем силата на промишлеността.”

Изказана бе също позицията, че съществува дисбаланс в съотношението между производителност на труда и доходи. “Доходите нарастнаха статистически, но нямаме икономика с достатъчна добавена стойност.”

По темата за Плана за възстановяване и устойчивост тя заяви, че основна задача е правилното разпределение на средствата от ПВУ. “ПВУ няма как да не бъде получен, но е важно как ще подготвим законовата рамка, за да получим и използваме ефективно средствата от него.”

Водачът на евролистата на “Български възход” заяви, че трябва да се работи за обща национална политика и защита на националните интереси. “В момента ние не знаем как ще изглежда страната ни дългосрочно. Трябва да приемем ясна стратегия, така че политиката да не зависи от правителството, а от изпълнението на ясните цели. Затова трябва подкрепа от широко мнозинство.” Тя заяви, че в България основен проблем е  огромния дисбаланс в развитието на държавата. Според нея този дисбаланс може да се преодолее с осъществяване на преки политики, базирани на дългосрочна стратегия за развитието на шестте икономически региона. В социалната политика тя постави приоритет върху развитието на човешкия фактор, здравеопазването, доболнична помощ и профилактиката. 

"Ключов наш приоритет е възстановяването на човешкото достойнство и ценностите в обществото ни."

Нека в деня на изборите да не се самонаказваме, като не гласуваме. Да гласуваме за успеха на всеки един от нас - за успеха на България!