КампанияМедия/ФирмаПериодОбща стойност (в лева с ДДС)