Енергийно осигуряване на индустрията за икономическо развитие