Областен координатор

Георги Самандов

Георги Самандов е възпитаник на ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград, с профил Немски език и Информационни технологии. Бакалавърската си степен е придобил от Технически университет – София със специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, а магистърската му степен също е от ТУ-София, със специалност „Електрически мрежи и системи“. Интересите му са свързани с ВЕИ системите и софтуерното им управление. От 2013 г. До 2021г. е търговски директор в компания, търгуваща с електрическа енергия и природен газ. През септември месец 2021 е назначен за заместник-министър на енергетиката в кабинета генерал Стефан Янев. През 2022г. е избран за народен представител в 48-то НС от партия “Български възход”. g.samandov@bgvazhod.com телефон за контакт: 0893 388 834
Георги Самандов