Камелия Каменова

Камелия Каменова

Областен координатор / МИР 6 - Враца

Автобиография

Камелия Каменова има бакалавърска степен по "Предучилищна педагогика" с френски и английски език и магистърска степен по "Социално-педагогическа работа с деца в риск".
Работила е в сферата на търговията и социалните услуги. От дълги години се занимава с благотворителност, като помага на хора в нужда, социално слаби семейства и деца с увреждания. Личната й кауза е да задържи младите хора в населените места и да работи за достойните старини на възрастните хора в област Враца.

тел. 0886 441 888