Областен координатор

Костадин Стоянов

Костадин Георгиев Стоянов e роден е 1966 г. в Пловдив. Завършва средното си образование в родния си град. Отбил е военната си служба в град Карлово. През 1992 година завършил висше учебно заведение Московски инженерно-строителен институт на името на В. В. Куйбишев като строителен инженер - магистър. Костадин Стоянов е семеен. Работил в сферата на строителство - 20 години. Работил за община Пловдив - 6 години. До момента работи за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - 7 години като главен инспектор. k.stoyanov@bgvazhod.com телефон за контакт: 0887 475 863
Костадин Стоянов