Националният съвет на политическа партия “Български възход” представи стратегическа рамка за развитието на България с хоризонт от 50 години
Събития

Националният съвет на политическа партия “Български възход” представи стратегическа рамка за развитието на България с хоризонт от 50 години

На 06.04.24 в хотел Санкт Петербург в Пловдив, се проведе Национален съвет на политическа партия “Български възход”. На него бяха отчетени резултатите от дейността на партията - от създаването й до момента. Бяха обсъдени подробно резултатите и изводите от последните местни избори. Гости на събитието бяха г-н Красимир Янков, председател на ПП “Българска прогресивна линия”, представители на граждански организации, експерти от различни области и граждани на Пловдив.

Основен акцент от събитието бе представянето на стратегическа рамка за развитието на страната ни с хоризонт от 50 години. Тя има за цел да бъде основа за изграждане на дългосрочна стратегия за развитие на държавата, базирана на политическо единение зад конкретни политики и законови инициативи, които гарантират ясни правила и срокове за развитието на България. Стратегическата рамка представлява и основа за коалиционно партньорство - единение в името на България и нейните граждани.

Основни нейни компоненти са:

  • Трайно и устойчиво решение на проблемите с демографията;

  • Дефиниране на политики за реално развитие на икономиката и насърчаване на конкурентноспособността;

  • Справедлива социална политика и трудова заетост;

  • Ясна рамка за спазване на правовия ред и гарантиране сигурността на гражданите;

  • Дефинирането на концепция за водене на достойна външна политика и защита на националната ни сигурност;

  • Утвърждаване на националните ни ценности и извеждане на политики за защита на българското самосъзнание в обществото ни;

  • Широко участие на всички граждански организации и политически партии, споделящи основните принципи на стратегическата рамка - благоденствие на българите и сигурност на държавата.

Приоритетите в стратегическата рамка и начинът на развитието й до основен стратегически документ са поканата към всички, които искат да работят за благото на Родината.Националният съвет прие стратегическата рамка и даде мандат на г-н Стефан Янев, председател на ПП “Български възход”, да провежда разговори с всички партии, експерти и личности, за които червената линия е бъдещето на България, такава каквато ние всички я искаме!

Единствената ни червена линия е бъдещето на България, такава каквато ние всички я искаме!

Други новини