Официална дарителска сметка на Коалиция „Български възход“

Данните на сметката, чрез която можете да подкрепите КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ са:

ТЕКСИМ БАНК АД

IBAN BG61 TEXI 9545 1008 0120 00

BIC TEXIBGSF

ТИТУЛЯР: ПП „СВОБОДА“

Документи