Събития

Политическата криза не може да бъде решена, защото партиите са като един файтон, който подминава интересите на гражданите

С тържествен водосвет в най-стария старопрестолен храм - св. “Николай чудотворец”, започна Националната среща на ПП “Български възход”. Събитието стартира в 14:30 и събра членове и симпатизанти на партията от цялата страна.

В развилият се разговор бяха дефинирани основните политики на ПП “Български възход” за 50-тото Народно събрание:

Решаване на проблемите, свързани със социалното неравенство и бедността, чрез структуриране на средствата, отделяни сега за кампанийна заетост, в програми, осигуряващи временна заетост на социално изключени и хора без квалификация, при осигурено участие в курсове за придобиване на умения, които да допринасят за бъдещи възможности за редовна работа.

Делегатите на срещата се обявиха за включването на отпаднали от трудовия пазар, според квалификацията, в обучението на неинтегрирани групи от населението – в махали и отдалечени населени места. Стимулиране на менторството от страна на активни български граждани в пенсионна възраст, чрез осигуряване на целеви програми и финансиране.

Партията планира създаването на програма за младежка заетост на завършили средно и висше образование, но останали без работа, в райони с нужда от ускорено развитие, включително и със средства на ЕС. Осигуряване на гарантирана договорна трудова заетост за обучаващите се в средния и висшия курс на обучение.

Според лидерът на партията - Стефан Янев, проблемите с липсата на справедливост и доверие в съдебната система експертите от “Български възход” ще реши със следните конкретни решения:

“Ще работим за това справедливостта да бъде основен стълб при организирането на обществото ни. Тя е в основата на доверието в държавата и поради тази причина трябва да е базата на която формираме бъдещите политики в социалната сфера, гражданско правните отношения и правоприлагането.

Държавата се организира, за да може да осигури сигурност, за което създава система за данъци и приходи, която осигурява дейностите на институциите. Към това се добавя независим регулатор на обществените отношения, който осигурява справедливост. Български възход ще формира законодателни и нормативни инициативи, които да осигурят ефективен механизъм за планиране, отчетност и прозрачност при бюджетирането на държавните органи и институции. Време е да има ясна отговорност от страна на ръководителите на държавните институции за това разходването на държавните средства да става по ясен план и да подлежи на ежегодна отчетност, преди гласуването на нов бюджет.

По проблемите на икономическата несигурност в държавата, кандидат-народните представители от “Български възход” предлагат разглеждането и гласуването на законови и нормативни инициативи за стимулиране създаването на добавена стойност под формата на български продукти, създавани от наличните национални ресурси. Важен приоритет, според тях, трябва да се сложи върху стимулиране на земеделието, стимулиране на високотехнологичното производство, стимулиране привличането на експерти в стратегическите за държавата индустрии – хранително производство, машинопроизводство, добивна индустрия с добавена продуктова стойност и енергетика.

“Живеем в политическа несигурност, политическа нестабилност, чести смени на правителства, корупция, липса на доверие в политическите институции и недемократични практики. Политическата криза не може да бъде решена, защото партиите са един файтон, който подминава интересите на гражданите и не им дава решения на реалните проблеми. Поради това имаме липса на доверие в изборния процес, липса на доверие в успеха на свободно организираните партии, като Български възход. Ако върнем доверието в изборния процес, порочните практики, на които сме свидетели в момента могат да имат само краткосрочен ефект. Можем да си върнем държавата ако участваме в изборите и не се отказваме от гласа си. Българският народ е оцелял, защото е бил упорит и активен - време е да се върнем към това.”

Мероприятието продължи с традиционен български концерт и срещи със симпатизанти.

Повече можете да видите във видеото от събитието.

Можем да си върнем държавата ако участваме в изборите и не се отказваме от гласа си. Българският народ е оцелял, защото е бил упорит и активен - време е да се върнем към това.