Позиция на политическа партия „Български възход“

Позиция на политическа партия „Български възход“
26Юли
2023

На днешното заседание на Министерски съвет беше представена Програмата за управление на България от юни 2023 до декември 2024.


Между обявените пет приоритета удобно беше пропуснато намерението в т.19.1.6. от Програмата за изменение на Закона за енергетиката през месец септември тази година, което ще премахне регулирания пазар на електрическа енергия и ще „изведе“ всички домакинства на свободния пазар.


Промяната ще доведе до неколкократно увеличение на сметките за електрическа енергия на домакинствата и ще повиши цената за издръжка на всеки български граждани. В момента действа дерогация от европейското
законодателство, която защитава битовите потребители от високите цени на електрическата енергия до 2026г.


Като най-голямата парламентарно непредставена партия ПП „Български възход“ категорично се обявява против намерението на управляващите прибързано да премахнат регулирания пазар на електрическа енергия. Призоваваме правителството да се възползва от времето, предоставено ни от настоящата дерогация и да разработи механизми за компенсация на битовите потребители на електрическа енергия.


Усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост не бива да бъде за сметка на българските граждани!