Начало

Представяне на пилотния проект „Зелен квартал „Стрелбище“ за строежи на гаражи и паркинги
Новини

Представяне на пилотния проект „Зелен квартал „Стрелбище“ за строежи на гаражи и паркинги

Столичният район „Триадица“ инициира обществено обсъждане за въвеждане на „Зелена зона“. В последствие се създаде Инициативен комитет, който организира и внесе в Столична община и в район „Триадица“ резултатите от проведена анкета сред 670 живущи в ж.к. „Стрелбище“. Според тях 94% от анкетираните не са съгласни с въвеждането на Зелена зона докато не се реализират предвидените в ПУП-ПРЗ места за гаражи.

Информационни акценти:

Паркирането в ж.к. „Стрелбище“ е затруднено, тъй като живеещите в квартала са между 22 000 и 24 000, а автомобилите - около 9 000. Въвеждане на „Зелена зона“ обезпечава едва около 3 000 паркоместа, което автоматично поставя в незаконна среда повече от 2/3 от колите.
В район „Триадица“ се обсъдиха проектни предложения в идейна фаза за конкретните места, разработени от Сдружение ГЕС, което има готовност да реализира пилотен проект за решаване на проблема. За целта е създадена организация за прилагане на справедливи правила за подбор на желаещите граждани за изграждане на гаражите със собствени средства, при условията на финансова невъзможност за реализирането им от общината.
Решението е с общи усилия на граждани и община да се реализират цялостно възможните подземни и надземни гаражи за подобряване състоянието с транспорта, екологията и сигурността в квартала и създаване на модел, който да е нормативно обоснован и приложим за София и градовете в България с подобни проблеми.

Участници:

арх. Георги Бакалов – председател на Съюза на архитектите в България /2010 – 2019 г./;
проф. д-р инж. Добрин Денев – ректор на УАСГ /2007 – 2011 Г./, специалист по земна техника;
инж. ик. Деница Янакиева – специалист по информационни системи;
арх. Димитър Бакалов – специалист по териториално планиране и управление.

Поканени са: председателите на комисиите в СОС по транспорт и комуникации, икономика и собственост, правна комисия; кметът на район „Триадица“; председателят на Форум на Балканите за транспорт и инфраструктура; председателят на Научно техническия съюз по транспорт при ФНТС; министри, председатели на общински съвети и кметове през годините, юристи и специалисти с опит, свързан с темата на пресконференцията; представители на Общинска банка; представители на СБЖ.