Медийни изяви

Решавам да се захвана с управлението на столицата, защото познавам проблемите на града.

Решавам да се захвана с управлението на столицата, защото познавам проблемите на града и защото съм се занимавала както практически, така и теоретично с тях.

Кметовете не са конвенционални политици. Затова не е важна неговата партийна принадлежност, а неговите уменията, компетенциите и това, че задължително трябва да е прагматик.

Освен прагматизъм и неконвенционално политическо присъствие е необходимо кметът да е демократ. Жените са естествени демократи, които живеейки в света на мъжете са се адаптирали да покриват колкото е възможно повече от потребностите на околните.

Цялото участие можете да видите във видеото. 

Ще въведа електронна демокрация в районите, за да могат хората да решават посоката на развитието им.

Други новини