ПП Български Възход

Сектрони политики - Демографска политика

Демографска политика

Ще работим за стимулиране на инвестициите, с цел създаване на работни места, система от икономически мерки за повишаване на раждаемостта, атрактивни условия за връщане на българите от чужбина.