ПП Български Възход

Сектрони политики - Реформи в администрацията

Реформи в администрацията

Ще въведем задължително конкурсно начало и мандатност на всички длъжности в обществения сектор. Ежегодна оценка на ефективността на работата.