ПП Български Възход

Сектрони политики - Етичен съвет

Етичен съвет

Създаваме етичен съвет от надпартийни обществени фигури, учени, представители на различните вероизповедания, бизнес сдружения, синдикати и културни дейци. Издигането на кандидати за народни представители да става с индивидуалната подкрепа на поне 300 души.