Справедливо общество и правов ред

Законово и справедливо общество

Гражданска отговорност и активност за справедливост

Партиите следва да отчитат исканията и обратната връзка от гражданите.

Законово и справедливо общество

Осъвременяване на правните норми и практики

Осигуряване на съответствие с ценностите на справедливо и солидарно общество, без репресивни ограничения от властите за начина на живот, поведението или политическите възгледи.

Справедливо общество и правова държава

Прозрачност на собствеността и финансирането на медиите

Развитие на прозрачна медийна среда и свобода на изразяването, включително и на алтернативни позиции.

Законово и справедливо общество

Граждански организации и неформални структури

Целенасочена работа по приоритетите на местното и регионалното развитие.

Законово и справедливо общество

Борба с корупцията и безнаказаността

Преодоляване на пасивното отношение към корупцията и безнаказаността и развитие на политическа култура .