Стоян Грозев, Български възход: Човек струва толкова, колкото струва неговата дума! Ние ще бъдем гласа на разума в следващия Oбщински съвет.
Позиции

Стоян Грозев, Български възход: Човек струва толкова, колкото струва неговата дума! Ние ще бъдем гласа на разума в следващия Oбщински съвет.

Стоян Грозев е кандидат за кмет на община Бургас от партия „Български възход“. Притежава сериозен професионален опит в сферата на туризма, жилищното и промишлено строителство в страната и извън нея. Поддържа външнотърговски отношения с фирми от КНР, Република Узбекистан, Руска Федерация, Република Казахстан.

Има опит в сферата на газопреносни мрежи, ВЕИ – биогазови инсталации, газифициране на биомаса и когенерация. Консултант по различни проекти в сферата на туризма и промишленото строителство.

Г-н Грозев, предизборната кампания за местни избори е на финала. Как я видяхте през вашите очи?

Кампанията навлиза в своята най-агресивна фаза, в която обикновено се правят или казват неща, за които после се съжалява и за това апелирам – Нека запазим добрия тон и нормалното човешко отношение. Като цяло кампанията преминава под знака на многобройни обещания, една част от които бих казал са престъпно популистки, защото НЕ МОГАТ да бъдат изпълнени, но целта е гражданите да бъдат заблудени с красиви думи, за да се постигне максимум резултат от въпросните кандидати.

Горд съм, че хората представляващи „Български Възход“-Бургас са здраво стъпили на земята и не хвърлят обещания, които не могат да изпълнят. Човек струва толкова, колкото струва неговата дума. Ние ще бъдем разумът в следващия Общински съвет.

Друго, което ми прави впечатление в тази кампания, са огромните суми похарчени средства. От както се занимавам с обществена дейност и следя изборния процес, в общината не е имало толкова сериозна конкуренция от кандидати, но това не може за мен да е мотив да се похарчат средства с, които може да издържат няколко населени места месеци наред. Изглежда ми цинично и неправилно.

Моята теория е, че повечето хора нямат нужда от кампания, за да изберат за кого да гласуват, защото тяхното доверие трябва да се печели целогодишно с работа и действия, а в месеца на кампанията е достатъчно да се сведе до тяхно знание номера в интегралната бюлетина, с която се участва.

А ние тук виждаме хора, които се появяват в общественото пространство само от избори на избори и се опитват да убедят гражданите, че те са работещите кандидати. Е, няма как да си мислят, че ще заблудят достатъчно на брой на хора, за да им гласуват доверие, защото знам, че жителите на община Бургас са изключително интелигентни и болшинството няма да допусне това.

Местните избори са сблъсък на личности и идеи за развитие на даденото населено място. Гражданите на Бургас трябва да дадат шанс на кандидати, за които са запознати с тяхната дейност и обществена работа и да гласуват преференциално за тях, защото във всички листи има подобни хора, а не под влиянието колко е актуално към настоящия момент името на дадената формация.

Местната политика се различава доста от националната и за община Бургас ще бъде полезно в състава на Общински съвет да преобладават хора, които на първо място се ръководят от нуждите на жителите на общината, а не от тясно партийни интереси, спуснати им от централните ръководства.

Един от акцентите в програмата на „Български Възход“ в Бургас е насърчаване провеждането на местни референдуми по въпроси с важно обществено значение. Мислите ли, че това е постижимо в община Бургас?

Ако трябва да отговоря много кратко – да, ако е налице управленска воля.  Ако отворите архивите в сайта на Общински съвет Бургас ще видите, че през последните повече от 10 години е налице само едно единствено предложение за провеждане на местен референдум от 07.2018 г. внесено от мен като председател на Инициативен комитет с въпроси: 1. „Пречи ли ви, че дейността на завод „Кроношпан“ се намира на територията на град Бургас?“. 2. „Искате ли дейността на завод „Кроношпан“ да се измести извън населено място?“

Предложението беше придружено с подписка, подкрепена от хиляди жители, но за съжаление нямаше задължителен характер и бе отхвърлено от тогава действащия Общински съвет.

Това е типичен пример до колко е развита пряката демокрация в община Бургас. Като един от големите градове в страна член на ЕС и имаща претенции, че независимо и демократично взема своите решения, не би следвало да се опасяваме от допитване до гражданите по важни за населеното място теми, касаещи тяхното качество на живот.

В следващият мандат на общински съвет ще видим ли същата активност от ваша страна и непримиримост към нещата, които вълнуват бургазлии?

Не, ще видите доста по-голяма такава, защото „Български Възход“ ще има сериозна група в следващия общински съвет и ще бъде фактор при вземането на решенията. Гражданите на Бургас могат да бъдат сигурни и спокойни, че нашите решения ще бъдат техни, защото ще продължим да търсим мнението на хората, как биха гласували те по предстоящи докладни, а групата на „Български Възход“ ще изразява тяхното мнение в зала.

Виждате, че в кампанията кандидати афишират какво биха направили за населеното място, неща, които с колегата Манол Тодоров сме отчели, че трябва да са факт и благодарение на нас за извършени или са в процес на финализиране още от миналия мандат:

По гробището за домашни любимци вече се работи;

Имаме въведен публичен регистър с цялата информация за общинските имоти достъпен до гражданите на общината;

Имаме унифициране плащане за синя и зелена зона. Изпратеният СМС за едната зона важи и за другата;

В процес е проектиране и изграждане на кръстовище с кръгово движение на кръстовището на улиците – бул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“ в гр. Бургас;

Въведена е общинска програма по училищата „Спорт за всяко бургаско дете“;

Изградени са 33 площадки по БДП на територията на всички бургаски училища, в които учат деца 1 и 2 клас;

Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите;

Това са малка част от над 50-те докладни и питания, които сме внесли, защитавали и благодарение на упоритостта на двама човека, без да участват в управляващото мнозинство, голяма част са факт.

През следващия мандат съм сигурен, че ефективността и обемът на нашата работа като група „Български Възход“ ще бъде многократно увеличен, защото хората представляващи „Български Възход“ Бургас са професионалисти в своите сфери, честни хора с правилна ценностна система и силно изострено чувство за справедливост, което ще бъде изцяло в услуга на жителите на общината.

Знам и вярвам, че хората на 29.10.2023 г. ще подкрепят хора на действията, а не на празните, популистки обещания!

За да има справедливост, диалогичност, експертиза и мисъл при вземане на решенията в Общински съвет, подкрепете „Български Възход“ с № 20 в интегралната бюлетина. Това е разумният избор на бургазлии! 

Знам и вярвам, че хората на 29.10.2023 г. ще подкрепят хора на действията, а не на празните, популистки обещания!

Други новини