Областен координатор

Стоян Грозев

Стоян Грозев е роден през 1972 г. в гр. Бургас. Магистър е по „Стопанско управление”, „Администрация и управление в публичния сектор” и бакалавър по „Туризъм”. Притежава сериозен професионален опит в сферата на туризма, жилищното и промишлено строителство в страната и извън нея. В последните години организира мероприятия относно борбата с мръсния въздух. s.grozev@bgvazhod.com телефон за контакт: 0878 200 214
Стоян Грозев