Стоян Грозев

Стоян Грозев

Областен координатор / МИР 2 - Бургас

Автобиография

Стоян Грозев е роден през 1972 г. в гр. Бургас. Магистър е по „Стопанско управление”, „Администрация и управление в публичния сектор” и бакалавър по „Туризъм”.
Притежава сериозен професионален опит в сферата на туризма, жилищното и промишлено строителство в страната и извън нея.
В последните години организира мероприятия относно борбата с мръсния въздух.

s.grozev@bgvazhod.com
телефон за контакт: 0878 200 214