Медийни изяви

Управлението на града е напълно различно от управление на корпорация.

Градът е най-демократичното нещо, създадено от човечеството, защото в него се събираме са живеем и работим доброволно. София се нуждае от демократично управление, силно свързано с гражданите.

За 30 години имахме псевдодемократично управление, което посегна на парковете и разпродаде терени. Имахме по 25кв.м. на човек, а сега имаме по 18.

Ще въведем програма за планирано ежегодно залесяване. Искаме да живеем в зелена и чиста София!

Плащаме скъпо, а получаваме евтино строителство, с ниско качество.  

Ще премахнем любимия способ на управляващите - инженеринга! Една и съща фирма прави проекта, остойностява го, решава какви ще са материалите и накрая строи.

Други новини