Вече съм уверен, че сме избрали правилния път, защото чувам тези думи в реториката на други политически партии.
Новини

Вече съм уверен, че сме избрали правилния път, защото чувам тези думи в реториката на други политически партии.

Стефан Янев, водач на 23 МИР-София и на 16-МИР-Пловдив, “Български възход” в Русе:

"На България е нужно работещо правителство. (...) Вярвам, че с участието на “Български възход” в следващия парламент ще има разумен диалог, взаимодействие и решения в името на българското общество. (...) Вече съм уверен, че сме избрали правилния път, защото чувам тези думи в реториката на други политически партии. (...) България първо трябва да тръгне по пътя на разрешаване на кризите и след това по пътя на развитието."

 

Други новини