Възходът на България

УСПЕХЪТ Е В ПОЛИТИКА ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПИ И ОТГОВОРНОСТ.

Българският възход следва следните принципи:

 • Патриотизъм – България трябва да се управлява от хора, които обичат родината си;
 • Разум и професионализъм – България трябва да се управлява от хора, които са здраво стъпили на земята и доказали, че могат;
 • Справедливост – Бългярия трябва да има по-справедлива данъчна система, по-справедлив съд и по-справедлива икономика.

УСПЕХЪТ СЕ ГРАДИ СЪС СЪГЛАСИЕ.

Българският възход изисква политиците да обединят усилия в името на националния интерес. За да постигнем това, се нуждаем веднага от:

 • Формиране на обща национална цел;
 • Съставяне на правителство, основано на максимално висока подкрепа;
 • Създаване и изпълнение на ясна и конкретна управелнска програма, основана на дневния ред на хората.

УСПЕХЪТ НА БЪЛГАРИЯ СА БЪЛГАРИТЕ.

България има своята ценност – хората!

Българският възход поставя хората в центъра на политиката. За да спрем демографската катастрофа се нуждаем от:

 • Радикална образователна реформа, която да превърне образованието в истинска ценност и да подготви младите за среща с предизвикателството на новото време;
 • Реформа в здравеопазването, насочена към политики на превенция на заболявания при младите, високо качество на лечение и рехабилитация на работещите, система на социални и здравни грижи за възрастните и хората в неравностойно положение;
 • Икономическа подкрепа и данъчно стимулиране на младите семейства за раждане и отглеждане на деца;
 • Балансирано икономическо развитие на регионите в България и на по-малките населени места, чрез развитие на индустрията и насърчаване на инвеститорите в технологии с добавена стойност;
 • Стимулиране на взаимодействие между българите в чужбина и тези в България, не само в сферата на образованието и културата, но и в сферата на икономиката и бизнеса.

 

УСПЕХЪТ НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН Е УСПЕХЪТ ЗА БЪЛГАРИЯ!

 

Да, постижимо е – днес и тук.

Преминаваме през тежка криза, но това е и шансът ни да поспрем за да намерим новата посока. Така повече не искаме, но всеки търси своя изход сам. Освободени от патриархалните зависимости, силните и образовани личности вече сами избират мястото и начина си на живот, професионалната си кариера. За наш късмет, но и заради постигнатото преди нас, хоризонтът на нашето развитие до огромна степен зависи от усилията ни. И въпреки всичко ни убягва посоката.

Живеем разкъсвани между налагани ни протиположни тези, често без достатъчно да разбираме основанията и последиците. Междувременно, собсвеният ни живот се усеща като независещ от нас, и много от целите, които си поставяме изглежда зависят от други. Гласът на разума ни остава нечут от пискливите крясъци на проводници на чужди интереси, които нямат нищо общо с нашия живот, тук и сега.

Липсва ни чувството за общност и отговорност за собственото ни, това на децата и внуците ни бъдеще. Имаме познанието и социалния опит, за да изградим общност на базата на ценностите, които ни обединяват. Няма как да се гордеем с миналото си, при условие, че не водим смислен разговор за това как изграждаме бъдещето си. Затова трябва да развием отношения и институции гарантиращи на всички активно участие в социалния, икономическия, културния и политическия живот на страната ни.

Това става само ако имаме равни права, които не са само на книга. Когато сме в състояние да гарантираме справедливостта помежду ни, с условия за труд и живот с достойнство. Няма как да успеем ако не проявяваме ежедневна грижа към онези, които произвеждат храната ни, учат децата ни, лекуват ни и опазват реда и спокойствието в градовете ни.

Писмеността е съхранила облика ни през вековете. Захласнати пред миналото рядко си даваме сметка, че науката и литературата ни нямат централно място в нашето развитие. Амбициозните ни творци и учени не намират у нас необходимата им среда за професионално признание. Трудът им е в основата на успеха на други страни. Въпреки геополитическото си място, не сме притегателен център за бизнеса и таланта на другите европейски страни. Не сме търсени даже от специалистите от страни с по-малко перспективи.

Можем бързо да напреднем когато откриваме всеки ден разнообразието на идеите и възможностите на всеки един от нас. Доказали сме, че можем да бъдем толерантни и да се справяме с дискриминацията и насилието, защото сме способни да бъдем солидарни. Сега е моментът да правим това заедно за целите на нашата сигурност и добър съвместен живот с всеки член на обществото ни, включително и хората в неравностойно положение.

Равенството на възможностите за реализиране на пълния ни потенциал отваря вратите на всеки за участие в гражданските процеси и при вземането на решения за социалния, икономическия и политическия живот. Социалното ни сближаване и отговорността ни един към друг ни обединяват и ни правят общество. Общество с чувство за принадлежност, с желание за участие и признание на индивидуалния ни принос към общността.

Можем да се научим да разчитаме на многообразието на идеите, мненията и уменията ни. Това увеличава възможностите ни за избор и за влияние върху вземането на решения, от които зависи животът ни.

Когато работим заедно изграждаме доверие помежду ни и споделяме отговорността за нашето бъдеще.

 

ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД", като политическа формация:


„Български възход“ е съвременна политическа формация, с правна рамка, която дава платформата за участие в политическия живот на всеки с интелектуални умения за анализ на дълбоката политическа и духовна криза, с практически възможности за програмиране на по-доброто качество на работа и живот в страната ни, за всеки с воля за извървяване на дългия път на трансформация на обществото ни.

Разбирането ни е, че смисълът на принадлежност към политическа формация в това динамично време е свързано с драматичната нужда от дългосрочна визия към програма за бърз напредък на обществото и страната ни. Затова е важна основно мотивацията ни за подпомагане на развитието и издигането на политическата ни култура до нива стимулиращи гражданското ни участие във всички процеси на управлението. При това не само сега, а и в дългото време - извън краткосрочността на изборните цикли, необходимо за налагане на научност и професионализация в управлението.

Демократичното обсъждане, дебатите и многоетапните анализи преди вземане на решения са нашата среда на работа. 

Наясно сме с пораженията от политическата апатия, с безобразията на компрометирания политически елит. Ние не приемаме, че статуквото е наша съдба, срещу която сме безсилни. Авантюристичните, базираните на изключването и омразата, краткосрочните егоистични проекти също не са нашият път.

Имаме всички условия, всичко зависи от нас!

Можем да сме свити и обезверени отшелници в собствената си страна. Можем, обаче, и да сме част от истински голяма демократична общност, която постоянно участва в процесите и осигурява социален и икономически напредък на всички граждани. От нас зависи дали да чакаме друг да направи нещо вместо нас, с надеждата да се случи нещо за наше добро, или ние сами да прокараме пътя си в посоката определена от нас.

Затова се обявяваме за непрекъснато развитие напред, за суверенитет и национално достойнство! За държава, в която всяко решение е реализирано с нашия труд и нашите обществени средства. За държава, в която осигуряваме за нас и поколенията ни сигурност, справедливост и солидарност!

Имаме компетенции за да водим този процес, имаме и хората нужни за да го водят. Имаме волята и готовността да подпомагане израстването на нови политически лидери, защото само в развитието на капацитета и уменията на всички нас,
само с участието на всички - заедно, ще изведем страната ни на широкия път на развитие. Само така ще преодолеем безвремието, безпътието, и недоверието. Знаем, че можем, че ще го направим, че ще успеем!

Нашата кауза е България! 
Можем да успеем само заедно.