ПП Български Възход

За нас

кои сме ние

Истинска демокрация, суверенитет и национално достойнство

"В българското политическо пространство връзката между партиите и гражданското общество зее пропаст. Нашата амбиция е да запълним този вакуум, да направим така, че партийният живот да бъде тясно свързан с гражданското общество и да отговаря на нуждите за промяна и по-добро управление"

signature