Начало

Заедно можем повече! Изразяваме благодарност към всички съмишленици и симпатизанти.
Новини

Заедно можем повече! Изразяваме благодарност към всички съмишленици и симпатизанти.

От името на изпълнителния съвет на партия „Български възход“, изразяваме благодарност към всички съмишленици и симпатизанти, с чиято помощ и подкрепа реализирахме предизборната кампания на  партията. За много от нас това беше първата кампания и се изправихме пред значително предизвикателство, но успяхме да останем позитивни и не изгубихме фокуса си, благодарение на огромната енергия и отдаденост на всеки един член на нашия екип. Допускахме и грешки, но гледаме на тях като научени уроци.

            Пътят, който извървяхме, не беше лек, но благодарение на общите ни усилия, коалиция „Български възход“ днес има своето представителство в Народното събрание на Република България. Както обещахме, ще продължим да работим за националния интерес, за съставянето на стабилно правителство, което да преведе страната ни през трудния зимен период.

Сега пред нас стои задачата да продължим с ускорени темпове изграждането на партийната структура на „Български възход“, за което отново разчитаме на съдействието и подкрепата на всички наши съмишленици. Водени от разбирането, че хората трябва да бъдат оценявани на база техните лични качества, възможности и талант, независимо от произход, социален статус или икономическо положение, ще се стремим да открием и да привлечем най-подготвените в своята област, които споделят нашите ценности. Отворени сме за диалог с всички граждански платформи, неправителствени организации и професионални съсловия, които подкрепят нашето виждане, че в основата на всяко взаимодействие трябва да стоят прозрачността и почтеността.

За да реализираме непосредствената задача да създадем пълноценно работеща партийна организация, изпълнителният съвет на партия „Български възход“ на свое заседание от 11 ноември 2022 г., взе решение да бъдат въведени следните критерии за заемане на политическа длъжност в партията:

1. Член на политическа партия „Български възход“ може да бъде всеки български гражданин, навършил пълнолетие и приел устава на партията.

2. Ръководител на общинска структура на политическа партия „Български възход“ може да бъде член на партията, който има лична подкрепа от поне десет процента от общинската избирателна квота (по методиката за разпределение на общински съвети от местните избори 2019 г.).

3. Ръководител на областна структура на политическа партия „Български възход“ може да бъде член на партията, който има лична подкрепа от поне десет процента от областната избирателна квота (по методиката за разпределение на общински съвети от местните избори 2019 г.).

Въвеждайки тези критерии, бихме искали да гарантираме, че избора на всеки член на партийната структура ще бъде съобразен с неговите лични качества и обществена приемливост. С това още веднъж подчертаваме, че за нас е важно да чуваме гласа на българските граждани и да работим за техния интерес.

Вярваме, че заедно можем да върнем надеждата и оптимизма на българите за утрешния ден.

Други новини