Златица Кунева

Златица Кунева

Областен координатор / МИР 21 - Сливен

Автобиография

Златица Митева Кунева, родена през 1975 г. в гр. Сливен.

Завършва средно образование в Гимназия с преподаване на западни езици с профил немски и английски език. Учи Стопанско управление в ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт в Медицински университет, гр. Пловдив и втора магистърска степен по Приложна психология в ПУ „Паисий Хилендарски” със специализация Консултативна психология придобита във Великотърновския университет.

През последните 12 години работи в сферата на здравеопазването, от които две години в областта на холистичната медицина като „психолог”, две години като „Експерт по създаване на база данни и тестване” по проект „Иновативна услуга за медицински туризъм” и през останалото време в лечебно заведение.

„Част от възхода на България съм, защото днес липсата на сигурност и спокойствие карат нашите деца да напускат България, за да търсят по-добър живот. От нас зависи да не сме безпомощни пред децата си, пред родителите си и пред близките си. Ще отстоявам националните добродетели: семейство, род, родина, език, култура и история.

Моята лична кауза е системата на здравеопазване да осигури равен достъп до здравна помощ на хората и в най-отдалечените места, като се развиват и контролират всички нейни компоненти. За да се подобри здравословното състояние на хората е нужно да се изгради системата за спешна помощ, преструктуриране на детското здравеопазване и да се отдели повече внимание и ресурс на психичното здраве. Превенцията, профилактиката, рехабилитацията и дългосрочното лечение трябва да се превърнат в реалност.”

z.kuneva@bgvazhod.com
телефон за контакт: 0889 654 848